Wie is Fietsopa?

Fietsopa, ook wel bekend als "no munnie opa", is redelijk bekend op het internet vanwege zijn hilarische amateurporno. Hij heeft zijn video's hoogstwaarschijnlijk zelf geproduceerd, maar weet het script niet geheel goed te brengen. Zo worden er Engelse woorden gebruikt die letterlijk uit het Nederlands zijn vertaald. Bij de video "Old & Young" kom je zinsnedes tegen als “very well” in plaats van “very good” en het Nederengelse “he's ready” over een fiets. Zulke zinnen suggereren wellicht ook weer dat het script door de man zelf is bedacht.


Fietsopa

Indien u op zoek bent naar een opafiets, klik dan hier.